நிறைய பேசுவோம்

Saturday, February 19, 2011

இப்படியும் காதல்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
நேற்று.. 
நாங்கள் இருவரும் 
காதலர்களாக சுற்றினோம் .
இதோ ....
இன்று கையசைத்து  
பிரிகிறோம் நண்பர்களாக ..
நாளை ...
மீண்டும் சந்திப்போம் 
கணவன் மனைவியாக 


No comments: