நிறைய பேசுவோம்

Saturday, April 12, 2014

அழகு முகமா

பஸ்ஸில் ..
வியர்வை. நெரிசலில்
வியற்புடன்..
திரும்பி பார்த்தேன்
அவளை ..
வியற்பிற்கு காரணம்
அவளது ..
அழகு முகமா
உண்மையை. சொன்னால்
மேலுதட்டில் சின்ன
பூனை மீசையாம்

Monday, April 7, 2014

நாய்க்குட்டி..

கொஞ்சி ..
விளையாடுவதற்கு
எனக்கு..
நாய்க்குட்டி..
தேவை இல்லை
நீ...
இருக்கிறாயே ...