நிறைய பேசுவோம்

Friday, August 19, 2011

உனக்காக நான் வாழ்கிறேன்


அன்று ..
உனக்காக 
நான் வாழ்கிறேன் 
என்றாள்..
இன்று ..
எனக்காக
நான்
வாழ்கிறேன்
என்கிறாள் 

Thursday, August 18, 2011

மங்காத்தா பட காட்சிகள்

மங்காத்தா பட காட்சிகள் 
Mankatha-Movie-16-Stills-050.jpg (940×627)
Mankatha-Movie-16-Stills-013.jpg (940×627)
Mankatha-Movie-16-Stills-024.jpg (940×627)

Sunday, August 14, 2011

வேலாயுதம் பட காட்சிகள்

வேலாயுதம் பட காட்சிகள் 

Velayudham-11-08-2010-Stills-005.jpg (700×467)
Velayudham-08-12-2011-Stills-001.jpg (940×627)Velayudham-11-08-2010-Stills-006.jpg (700×547)