நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, June 9, 2015

உன்.. முந்தானை
நிற்க..
வேண்டாம் மழை..
உன்..
முந்தானை ..
குடைக்குள்..
நான்..