நிறைய பேசுவோம்

Sunday, September 18, 2011

மறந்து விட்டேன் அவளை ..


மறந்து விட்டேன் 
அவளை ..
ஏனோ ..
மறையாமல் 
இருப்பது 
அவளின் 
நினைவுகள்