நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, December 31, 2013

கனவுகள் ..நினைவகள்...

உன்னை 
சந்திக்கும் 
முன் கனவுகள் ...
உன்னை 

சந்தித்த 
பின் நினைவகள்...

புத்தகமாக வெளியிட விருப்பம்

இந்த பிளாகில் எழுதும் கவிதைகளை புத்தகமாக வெளியிட விருப்பம் வெளியிட விருப்பம் உள்ள பதிப்பகத்தார் தெரியபடுத்தவும் உங்கள் ஆதரவை வேண்டுகிறேன் .தொடர்புக்கு பிரபாஷ் கரன் தொலைபேசி :9344759720
மின் அஞ்சல் :

Monday, December 30, 2013

வீதியெங்கும் பீல்டர்கள்

உன் ..
விழிகள்
வீசும் பார்வை
பந்தை
பிடிப்பதற்கு
வீதியெங்கும்
பீல்டர்கள்

Sunday, December 29, 2013

நினைவுகளில் நீ.

நினைவுகளில் நீ..
இருக்கும் வரை.
தோற்பதில்லை..
காதல்...

Saturday, December 28, 2013

மது குடித்தால்

அதிகம் மது குடித்தால் ..
ரத்தத்தில் கலந்து விடுமாம்..
உண்மை தான்..
என் ரத்தத்தில் ..
உன்..
நினைவு ம்து..

கைது

கண்களால்
 என்னை கைது 
செய்யும் நீ ...
உன் இதய சிறையில் 
அடைக்க மறுப்பது 
ஏன்