நிறைய பேசுவோம்

Sunday, August 19, 2012

கற்கள் எதற்கு


நான் ..
கட்டபோகும் ..
மாளிகைக்கு 
கற்கள் எதற்கு 
என்னவளின் 
இதயம் மட்டும் 
போதும்