நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, May 9, 2012

அவள் ..
புன்னகையில் 
தொலைந்தது 
என்..
பொன்னான நேரம் 
இன்னும் ..
தொலைந்து கொண்டுதான் 
இருக்கிறது ..
நிழலாயாய் 
தெரியும் ..
அவள் ..
புன்னகையில் 

Sunday, May 6, 2012

மறக்கவில்லை

மறந்து விட்டேன் 
அவளை ..
ஆனால் ..
மறக்கவில்லை 
அவளின் நினைவுகள்