நிறைய பேசுவோம்

Friday, December 2, 2011

புட்டி பால் வாங்க .. காசு இல்லை


பிள்ளை ..
பிறந்தவுடன்
மார்பில்
அதிகம் ..
பால் சுரக்க
வேண்டுமே ..
என்று ..
கவலை ..
கொண்டாள்.
ஏழை தாய் .
காரணம்
புட்டி பால்
வாங்க ..
காசு இல்லை

Sunday, November 27, 2011

அந்த ... மழை காலங்கள்

ஜன்னலின் வெளியே
மிதமான மழை...
குளிர்ந்த காற்று
பருகிட சூடான ..
டீ..
சாப்பிட ..
இதமான காரம்
இதமான குளிரிலும்
நீயும் நானும்
சேர்ந்து ..
ஒரு குடையில்
நனைந்த ..
அந்த ...
மழை காலங்கள்
என் மனதில்
மின்னலாய் ..
மின்னி மின்னி
மறைந்து ..
போகிறது ..
ஏனோ ..
நீ ..
என்றும் மின்னி
மறையும் ..
மின்னல்தான் ..
இதோ ..
மழை ..வெளியே
விட்டு .. விட்டது ..
மனதினில் ..
மின்னி கொண்டு ..
இருக்கும் .. தூறல்
மட்டும் ..
விடுவதாயில்லை ..