நிறைய பேசுவோம்

Saturday, May 10, 2014

ரத்தத்தில் சர்க்கரை

உயர்ந்து கொண்டே..
போகிறது
ரத்தத்தில் சர்க்கரையின்
அளவு. நீ
தரும் .
முத்தங்களால்

Thursday, May 8, 2014

ஈரமில்லா ..ஈரமில்லா ..
உன் இதயத்தில்
ஈரம்
காய்ந்து போனது
ஆனால்
அன்று
நீ தந்த..
முத்தத்தின் ஈரம்
இன்றும்..

Wednesday, May 7, 2014

அடிக்கும் குளிர்

அடிக்கும் குளிர்
இதமாய் ..
உன் அணைப்பை
தேடி..
அணைப்பாயா.
எரியும்..நெருப்பை
இதமான குளிரில்
வா..
வெப்பமாய் ....

Sunday, May 4, 2014

ஜெயிப்பது நீ..

நானும்
தோற்றுதான்
போகிறேன்
ஜெயிப்பது நீ..
என்பதால் ..