நிறைய பேசுவோம்

Thursday, May 8, 2014

ஈரமில்லா ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


ஈரமில்லா ..
உன் இதயத்தில்
ஈரம்
காய்ந்து போனது
ஆனால்
அன்று
நீ தந்த..
முத்தத்தின் ஈரம்
இன்றும்..

1 comment:

Kripa said...

Dear Admin,
You Are Posting Really Great Poems... Keep It Up...We recently have enhanced our website, "Nam Kural"... We want the links of your valuable articles to be posted in our website...

To add "Nam Kural - External Vote Button" to your blog/website. Kindly follow the instructions given here, http://www.namkural.com/static/external-vote-button/

தாங்கள் எங்கள் வலைபக்கத்திலும் சேர்ந்து தங்களின் வலைப்பக்கங்களை மேலும் பல இணைய பயனாளிகளுக்கு கொண்டு செல்லுங்கள். எங்கள் வலை முகவரி,http://www.namkural.com.

நன்றிகள் பல...
நம் குரல்