நிறைய பேசுவோம்

Friday, March 14, 2014

பொய் ...பொய் ...
நான் உன்னிடம்
சொல்லும் போதும்
நீ என்னிடம்
சொல்லும் போதும்
அது..
உண்மையாதான்
தெரிந்தது..
இதுவும் கூட..
உண்மைதான்...

Wednesday, March 12, 2014

உறங்காத நினைவுகளுடனே..


 
உறங்காத உன்
நினைவுகளுடனே..
நான்..
உறங்கி போகிறேன் ..

Tuesday, March 11, 2014

நான்... பொய் .. சொன்னதில்லை..

நீ...
அழகாய்
இருக்கிறாய்
என்று என்றுமே..
நான்...
பொய் ..
சொன்னதில்லை..

-#பிரபாஷ்கரன்

Sunday, March 9, 2014

முத்தங்கள் ... உதிரவில்லை

அன்று ..
நீ தந்த
முத்தங்கள்
இன்று ம் உதிரவில்லை..
நீ மட்டும் ...

...............