நிறைய பேசுவோம்

Saturday, October 22, 2011

விஞ்ஞானிகளே என் .. காதலிக்கு


நிலவில் ..
தண்ணீர் இருக்கிறது 
என்று ..
கண்டு பிடித்த 
விஞ்ஞானிகளே 
என் ..
காதலிக்கு 
இதயம் உண்டா 
என்று ..
ஆராய்ச்சி 
செய்து ..
சொல்லுங்களேன் 

Wednesday, October 19, 2011

செல்லாத வாக்கைதான் அள்ளி வீசுகிறாள்


நானும் 
அவளிடம் 
இதய வாக்கு
சேகரிக்க 
சென்றேன் ..
ஏனோ ..
செல்லாத வாக்கைதான் 
அள்ளி வீசுகிறாள் 
என்ன செய்வது 
வழக்கம் போல் 
மீண்டும் மீண்டும்
அவள் ..
இதய வாக்கிற்காக 
போட்டியிடுகிறேன் 
ஜெயிக்காமலா போவேன் ..

Sunday, October 16, 2011

என்னை .. பைத்தியம் என்கின்றனர்

தொலைந்து ..
போன மனதை 
தேடினேன் ..
அவளிடம் ..
கிடைக்கவில்லை 
மனமில்லா 
அவளிடம் .. எப்படி
கிடக்கும் ..
இருந்தும் .
தேடுகிறேன் 
ஆனால்..
என்னை ..
பைத்தியம் 
என்கின்றனர்