நிறைய பேசுவோம்

Saturday, March 22, 2014

புன்னகை தேடி.

உன்..
புன்னகை தேடி..
நானும்
கோடை வெயிலில் ..

Wednesday, March 19, 2014

அரியர்ஸ் ...

நீ..
சிரித்த. போதெல்லாம்
தவறாமல்
கிடைத்த து
அரியர்ஸ் ...