நிறைய பேசுவோம்

Monday, May 12, 2014

ஆயாக்கள் தினம்

அன்னையர் தினம்
சரி..
என்று..
ஆயாக்கள் தினம்
கேட்கும்
பல குழந்தைகள்..

Sunday, May 11, 2014

தொலைந்து போன காதல்கள்

தொலைந்து போன
காதல்கள்
இன்றும்
தேடப்பட்டு கொண்டுதான்
இருக்கின்றன
பேஸ்புக் டிவிட்டர்
ஆர்குட்டில்..