நிறைய பேசுவோம்

Saturday, May 3, 2014

மனதில் தூறலாய்..

மழை..
வரும் போதெல்லாம்
தவறாமல்..
நீ ..
வந்து விடுகிறாய்
மனதில்
தூறலாய்..
மனசும்
நனைந்து விடுகிறது

Tuesday, April 29, 2014

வலி


நினைவுகள் ..

வலிப்பதில்லை
நிஜம்தான்..
வகிக்கிறது..