நிறைய பேசுவோம்

Saturday, June 23, 2012

சங்கீதம் ..


நானும் ..
சங்கீதம் ..
தெரிந்து கொண்டேன் ..
உன்..
பெயரை
உச்ச்சரித்துதான்

உன் முத்தத்திற்கு


சாப்பிடும் ..முன் 
சாப்பாட்டிற்கு பின் 
சர்க்கரை அளவு 
நான் ..
பார்ப்பதில்லை 
அன்பே ..
உன் முத்தத்திற்கு 
முன் ..
உன் முத்தத்திற்கு 
பின்தான் பார்க்கிறேன் 

Thursday, June 21, 2012

மனதளவில் காதலோனோடு ..


Saguni Heroine Pranitha Pictures 05
காதலிக்க அவன்
கல்யாணம் ..
செய்து கொள்ள
 இவன் ...
நானும் ..
பத்தினிதான் ..
ஆம் ..
வாழ்வது கணவனோடு
ஆனால்
வாழ்ந்தது ..
மனதளவில்
காதலோனோடு ..

Sunday, June 17, 2012

என்னுடைய ஹீரோ

தந்தையர் தினம் 
----------------------
அன்றும் ..இன்றும் 
என்றும் 
என்னுடைய ஹீரோ 
என் தந்தையே