நிறைய பேசுவோம்

Thursday, June 21, 2012

மனதளவில் காதலோனோடு ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

Saguni Heroine Pranitha Pictures 05
காதலிக்க அவன்
கல்யாணம் ..
செய்து கொள்ள
 இவன் ...
நானும் ..
பத்தினிதான் ..
ஆம் ..
வாழ்வது கணவனோடு
ஆனால்
வாழ்ந்தது ..
மனதளவில்
காதலோனோடு ..