நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, July 26, 2011

அவளிடம் .. தோற்கும் போதெலாம் மகிழ்ச்சி எனக்கு

அவளிடம் ..
தோற்கும் போதெலாம் 
மகிழ்ச்சி எனக்கு 
அவளின் ..
புன்னகை பார்த்து 
கடைசியில் 
என்னை எப்போதும் ..
வெற்றி பெறவிடாமல்
தோற்கடித்து விட்டாள்
காதலில் ..

பாறையை உடைத்து .. சிற்பம் .. செய்யலாம்
Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!

பாறையை 
உடைத்து ..
சிற்பம் ..
செய்யலாம் 
ஆம் ..
என்னவளின் 
இதயத்தை 
உடைத்தால் 
அங்கே ..
ஆயிரம் ஆயிரம் 
சிற்பமாய் ..
நான் ..
இருப்பேன் 

Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!

Sunday, July 24, 2011

பரிட்சை பேப்பர் திருத்தும் ஆசிரியர்கள் தயவு செய்து படித்து பார்த்து திருத்தவும் மாணவர்கள்
Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!


பரிட்சை பேப்பர் திருத்தும் ஆசிரியர்கள் தயவு செய்து படித்து பார்த்து திருத்தவும் மாணவர்கள் உஷார் மாதிரிக்கு சில விடைத்தாள்கள் இங்கே .
Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!


Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!