நிறைய பேசுவோம்

Sunday, July 24, 2011

பரிட்சை பேப்பர் திருத்தும் ஆசிரியர்கள் தயவு செய்து படித்து பார்த்து திருத்தவும் மாணவர்கள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!


பரிட்சை பேப்பர் திருத்தும் ஆசிரியர்கள் தயவு செய்து படித்து பார்த்து திருத்தவும் மாணவர்கள் உஷார் மாதிரிக்கு சில விடைத்தாள்கள் இங்கே .
Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!


Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!


1 comment:

மாய உலகம் said...

கடிதங்களை படித்தவுடன் சிரிப்பு தான் வந்தது.. முழுஆண்டில் முழு பாட்டும் எழுதிவிடுகிறேன்... மாண்வர்களுக்கு ஆசிரியர் நடத்துவது எதுவும் மண்டையில் ஏறாமல் ... மற்ற எல்லாம் ஏறிவிட்டன.... என்னத்த சொல்ல சிரிப்பதா தலையில் அடித்துக்கொள்வதா என்றே தெரியவில்லை.... அருமை நண்பரே... பள்ளி ஞாபகமும், பரிச்சை ஞாபகமும் வருகிறது ஹா ஹா ஹா...