நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, March 6, 2012

கோடை என்றும் குளிர்காலமே


உன்..
பார்வையில்
மின்சாரம் ..
ஆனால்..
என் இதயத்தில்
குளிர்ச்சி ..
உன்னை ..
பார்க்கும்போது
ஐஸ் க்ரீம்
போன்று
உருகுகிறது
என் மனது
தினம் தினம்
வந்து விடு
கோடை என்றும்
குளிர்காலமே
எனக்கு

Monday, March 5, 2012

மின்சாரம் . போனால் என்ன வந்தால் என்ன


உனக்காக
காத்திருந்தேன் ..
வருவாய்
என்ற நம்பிக்கையில்
கால்கள் ..
வலிக்கவில்லை
வலித்தது
மனதுதான்
நினைவுகளில்
நீ..
இருக்கும் வரை
மின்சாரம் .
போனால் என்ன
வந்தால் என்ன
உன் ..
பார்வையே ..
எனக்கு ..
மின்சாரம் ..