நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, March 6, 2012

கோடை என்றும் குளிர்காலமே

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

உன்..
பார்வையில்
மின்சாரம் ..
ஆனால்..
என் இதயத்தில்
குளிர்ச்சி ..
உன்னை ..
பார்க்கும்போது
ஐஸ் க்ரீம்
போன்று
உருகுகிறது
என் மனது
தினம் தினம்
வந்து விடு
கோடை என்றும்
குளிர்காலமே
எனக்கு

No comments: