நிறைய பேசுவோம்

Monday, March 13, 2017

பேய் மழை


பேய் மழை
பெய்தாலும்
எனக்கு ..
தேவை குடையல்ல
தேவை..
உன்..
முந்தானை குடைதான்.