நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, June 14, 2017

பத்து நொடி கதை

பத்து நொடி கதை

“மாமியாருடன் சண்டை போட்ட அவள் எதிர்ப்பை காட்டினாள் .குடும்பம் வாட்ஸ் அப் குருப்பிலிருந்து வெளி வந்ததன் மூலம் ..”