நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, June 14, 2017

பத்து நொடி கதை

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
பத்து நொடி கதை

“மாமியாருடன் சண்டை போட்ட அவள் எதிர்ப்பை காட்டினாள் .குடும்பம் வாட்ஸ் அப் குருப்பிலிருந்து வெளி வந்ததன் மூலம் ..”

No comments: