நிறைய பேசுவோம்

Saturday, March 22, 2014

புன்னகை தேடி.

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
உன்..
புன்னகை தேடி..
நானும்
கோடை வெயிலில் ..

No comments: