நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, March 11, 2014

நான்... பொய் .. சொன்னதில்லை..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
நீ...
அழகாய்
இருக்கிறாய்
என்று என்றுமே..
நான்...
பொய் ..
சொன்னதில்லை..

-#பிரபாஷ்கரன்

1 comment:

திண்டுக்கல் தனபாலன் said...

அருமை...

நல்லது...

வாழ்த்துக்கள்...