நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, May 9, 2012

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
அவள் ..
புன்னகையில் 
தொலைந்தது 
என்..
பொன்னான நேரம் 
இன்னும் ..
தொலைந்து கொண்டுதான் 
இருக்கிறது ..
நிழலாயாய் 
தெரியும் ..
அவள் ..
புன்னகையில் 

No comments: