நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, February 15, 2011

ஓரவஞ்சனை ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
அன்பே...
என் மீது ..
கண்ணாடிக்கு கூடவா ..
ஓரவஞ்சனை ..
என் முகம் பார்த்தால்
அதிலும் உன் முகம்  1 comment:

Ambika said...

adadey aacharyakuri!!!!!!!!!!!!