நிறைய பேசுவோம்

Friday, February 18, 2011

பந்தையும் வீசுகிறது விழிகள் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
இது கிரிக்கெட் உலக கோப்பை இந்த வேளையில் இங்கே நான் காதல் கவிதை எழுதியிருக்கிறேன் படித்துவிட்டு விமர்சனம் செய்யுங்கள் 

அன்பே.. 
நீ என்ன ...
ஆல் ரவுண்டரோ ..
உன் விழிகள் ..
என்னை நோக்கி 
பந்தையும் வீசுகிறது 
அதே வேளையில்
உன் இதயமட்டை ..
என் பார்வை ..
பந்தையும் ..
தடுத்து விடுகிறது 

  No comments: