நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 17, 2011

அவசரம்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
எதிரே கிழிந்த ...
உடையில் பிச்சைக்காரி 
அவசரமாக பாக்கடினில் 
தேடினேன் ...
மூக்கு கண்ணாடியை 

(இந்த கவிதை நான் எழுதி உங்கள் ஜூனியர் புத்தகத்தில் வெளிவந்தது) 

No comments: