நிறைய பேசுவோம்

Saturday, February 19, 2011

இதயத்தை திருடிய அவளுக்கு

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
இ.பி.கோ  பிரிவுகளை ..
ஒரு முறை ..
புரட்டி பாருங்களேன் 
என் இதயத்தை ..
திருடிய அவளுக்கு 
என்ன தண்டனை 
தரலாம் .. என்று

No comments: