நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, February 15, 2011

இப்படியும் சில மனிதர்கள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
நேற்று எம்.பி.எ பரீட்சை எழுத சென்றிரூந்தேன் நான் ஸ்கெட்ச் பேனா கொண்டு செல்லவில்லை சரி என்று அருகில் இருந்தவரிடம் கேட்டேன் அவர் உடனே ஆங்கிலத்தில் பை அண்ட்  பிரிங் என்றார் . எனக்கு ஆச்சரியம் அப்போதே முடிவு செய்தேன் இனி எக்ஸாம் ஹாலில் ஓசி கேட்க கூடாது  என்று நான் செய்தது சரிதானே சொல்லுங்கள்


No comments: