நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 17, 2011

காதல் விக்கெட் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
உன் விழிகளை ..
நீ உயர்த்தியவுடன் 
காதல் விக்கெட் ..
வீழ்ந்தது என்று 
சந்தோசப்பட்டேன் ..
ஆனால் ..
மூன்றாவது நடுவராக 
வந்த ..
உன் தந்தை ..
நாட் அவுட் ..
என்று சொல்லிவிட்டாரே ..No comments: