நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 17, 2011

எறும்புகள் ...

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
அடியே ...
என் கன்னத்தில் 
எப்படி வந்தது ..
இத்தனை  எறும்புகள் ...
ஒ...  
நீ  முத்தமிட்டதலாNo comments: