நிறைய பேசுவோம்

Friday, February 18, 2011

தேசியகீதம் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
தேசியகீதம் ...
முடிந்தவுடன் 
அரசியல்வாதி 
கூறினார் ..
பாட்டு நல்லாருந்துச்சு  
ஆனால் ...
அர்த்தம்தான் ..
புரியவில்லை 
No comments: