நிறைய பேசுவோம்

Sunday, August 14, 2011

வேலாயுதம் பட காட்சிகள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
வேலாயுதம் பட காட்சிகள் 

Velayudham-11-08-2010-Stills-005.jpg (700×467)
Velayudham-08-12-2011-Stills-001.jpg (940×627)Velayudham-11-08-2010-Stills-006.jpg (700×547)

1 comment:

Ambika said...

Super Stills. Thanks Boss