நிறைய பேசுவோம்

Friday, February 25, 2011

நினைவுகள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

இந்த கவிதை சிறிது வித்தியாசமானது அனைவராலும் பாராட்டு பெற்றது 

போர்த்திய...
கொசுவளைக்குள்ளும் ..
கொசுக்கடியாய்...
அவளின் நினைவுகள் 


1 comment:

Ambika said...

cha! ena oru karpanai!!!!