நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 24, 2011

காதல் பிச்சைக்காரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

அவள் ...
சிரிக்கும் போதெல்லாம் ..
சில்லரைகளை  ..
பொறுக்கி.. பொறுக்கி..
இதோ ..
நானும் ... 
காதல் பிச்சைக்காரனாக