நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, February 23, 2011

தீபாவளி

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

எங்கள் வீதியில் ..
மட்டும் ..
தினந்தோறும் தீபாவளி 
ஆம் ...
என்னவளின் ..
மத்தாப்பு புன்னகையால் ..


No comments: