நிறைய பேசுவோம்

Monday, February 21, 2011

அவளின் நினைவுகள் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

இதோ ...
முன்னுக்கு ..
வந்து விட்டேன் ..
நான்..
ஆனால்..
தூரத்தே கொஞ்சம் 
பசுமையாய் ...
அவளின் நினைவுகள் ..No comments: