நிறைய பேசுவோம்

Saturday, February 26, 2011

இதழ்கள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
இது இதழ்களை பற்றி சொல்லப்பட்ட கவிதை 


அன்பே ..
உன் ...
இதழ்களை மூடிக்கொள்
பார் ..
மலர்களை .. தேடி 
வந்த வண்டுகள் 
உன்  இதழ்களை
நோக்கி ..


No comments: