நிறைய பேசுவோம்

Monday, February 21, 2011

சச்சின்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

போதும் ...
நிறுத்திக் கொள்...
நீ வீசும் ..
பார்வை பந்துகளை 
தடுத்தாடுவதற்கு  ..
நான் ஒன்றும் ..
சச்சின் அல்ல ...


2 comments:

எல் கே said...

gud one

Prabashkaran Welcomes said...

தங்கள் கருத்துக்கு நன்றி