நிறைய பேசுவோம்

Sunday, June 3, 2012

அண்ணன் தங்கைக்கு செய்வதெல்லாம் நான் சினிமாவில்தான் பார்த்து கேட்டுள்ளேன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
இன்று நான் ஒரு திருமணத்திற்கு சென்றிருந்தேன் அதில் விசேசம் என்னவெனில் அண்ணன் தன் தங்கைக்கு செய்து வைத்த திருமணம் சுமார் பதினைந்து லட்சம் செலவு செய்து ,தங்கை கல்லூரி பேராசிரியை மாப்ளை அரசு பள்ளி ஆசிரியர் . தங்கையை இவளவு தூரம் படிக்கவும் வைத்துள்ளார் ஆனால் அண்ணன் படித்தோ ஐந்தாம் வகுப்பு ஆட்டோ ஒட்டி அதில் வந்த வருமானத்தில் இவ்வளவு செய்துள்ளார் .எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லாதவர் ஒரு ஆட்டோ வாடகைக்கு வேறு விட்டுள்ளார் .அண்ணன் தங்கைக்கு செய்வதெல்லாம் நான் சினிமாவில்தான் பார்த்து கேட்டுள்ளேன் .உண்மையில் இவர்தான் பாட்சா .. அவரை மனமார வாழ்த்துவதில் பெருமிதம் அடைகிறேன்

No comments: