நிறைய பேசுவோம்

Sunday, June 10, 2012

மனம் கொத்தி பறவை ஏனோ மனதை கொத்தவில்லை

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

மனம்  கொத்தி பறவை பார்த்தேன் ஏனோ மனதை கொத்தவில்லை .சிவா கொஞ்சம் நடிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் .முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் காட்ட தெரியவில்லை .1980 களில் வந்திருக்க வேண்டிய படம் .காமெடி என்ற பெயரில் பல இடங்களில் கொத்தி எடுக்கிறார்கள் .பாவம் சிவா ஏனோ நல்ல படங்கள் அவருக்கு அமைய மாட்டேங்குது .அவரும் கொஞ்சம் நடிப்பில் முனேற்றம் காட்ட வேண்டும் .இல்லை என்றால் அவருக்கு டிவி தான் லாயக்கு என முத்திரை குத்தி விடுவார்கள்