நிறைய பேசுவோம்

Saturday, May 26, 2012

திருச்சியில் மலைகோட்டை அருகில் மைக்கேல் ஐஸ் க்ரீம்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


திருச்சியில் மலைகோட்டை அருகில் மைக்கேல் ஐஸ் க்ரீம் பார்லர் இருக்கும் அங்கு அப்போது ஐஸ் க்ரீம் ஒரு ரூபாய் மற்றும் இரண்டு ரூபாய் மட்டுமே .அதை நண்பர்களுடன் வாங்கி சாப்பிடுவதில் பேரானந்தம் தீர தீர வாங்கி கொண்டே இருப்போம் ரோடை பார்த்து உட்கார இடம் பிடிக்க பெரிய அடிதடியே நடக்கும் எங்களுக்குள் அப்பதான் சைட் அடிக்க முடியும் ரோட்டை பார்த்து என்று .. இம் அது ஒரு கனா காலம் இப்போ அங்கு எவ்வளவு ஐஸ் க்ரீம் இந்த அனுபவம் எதனை பேருக்கு உண்டு ..

1 comment:

kaja said...

hi praba,

now the ice cream price in michel is Rs.7.