நிறைய பேசுவோம்

Saturday, April 23, 2011

சத்ய சாய் பாபா மரணம் - பிரபாஷ்கரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

சத்ய சாய் பாபா மரணம் 

பாபா ..
எப்படி .
ஏற்று  கொள்வதென்று 
தெரியவில்லை 
ஆனால்..
ஏற்று  கொள்ளத்தான் 
வேண்டும் ..
வருத்தங்களை 
சொல்ல 
வார்த்தை இல்லை 
வணங்குகிறோம் 
பாபா 
நீ  ..
ஒரு அற்புதம்

1 comment:

அருள் said...

சாய் பாபா - ஒரு மாறுபட்ட அனுபவம்

http://arulgreen.blogspot.com/2011/04/blog-post_25.html