நிறைய பேசுவோம்

Thursday, March 3, 2011

உண்ணாவிரதம் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

உண்ணாவிரத..
போராட்டம் .. 
தள்ளிவைப்பாம் 
காரணம் ...
சமையல்காரர்களின் 
வேலை நிறுத்தம் 

No comments: