நிறைய பேசுவோம்

Monday, February 28, 2011

காதல் ..கடிதங்கள் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

அவள் ...வீட்டு
குப்பை தொட்டியில் ..
புதிதாய் ..
பிரசவமானது  
என் காதல்
கடிதங்கள்

No comments: