நிறைய பேசுவோம்

Saturday, February 8, 2014

காதலர் தின கவிதை -7

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின கவிதை -7
---------------------------
நானும் ...
சங்கீதம் ...
கற்று கொள்கிறேன்
உன்...
பெயரை...
உச்சரித்து..உச்சரித்து ....

No comments: